Nieuwe EEG Cursus

Leer surfen op de hersengolven, van theorie naar praktijk

In oktober 2024 start de 11e editie van de EEG-cursus georganiseerd door de Epilepsie Liga.

De Epilepsie Liga is een vzw die zich inzet voor de belangen van mensen met epilepsie, met als 1 van de belangrijkste taken het verspreiden van informatie en het ondersteunen van onderwijs en onderzoek in dit domein. Een betere kennis en een continue opleiding in epilepsie, in samenwerking met universiteiten en gespecialiseerde ziekenhuizen, past bij deze doelstellingen.

Doelgroep
De lessencyclus richt zich tot neurologen (in opleiding), EEG- en slaaplaboranten, en gespecialiseerde verpleegkundigen. De bedoeling is de deelnemers op een interactieve wijze met alle aspecten van EEG, geëvoceerde potentialen en slaaponderzoek vertrouwd te maken. De nadruk ligt op de praktische aspecten van de registratie en interpretatie van neurofysiologische onderzoeken.

Syllabus en EEG certificaat
Alle deelnemers ontvangen de slides via mail daags voor de sessies.
De deelnemers die voor de gehele cursus inschrijven, ontvangen tevens een EEG-certificaat uitgereikt door de Epilepsie Liga.

Programma
Het programma bestaat uit een lessencyclus van 10 lessen op vrijdagnamiddag van 14u00-17u00. De locatie hangt af van de lesgever.
De eerste les start op vrijdag 11 oktober 2024. Het volledige programma kan u hieronder terug vinden.

Inschrijven
U kan zich hier inschrijven.

Prijs
Artsen – verpleegkundigen: 1600 euro voor de volledige cursus - 200 euro per les apart
Artsen in opleiding – studenten: 1350 euro voor de volledige cursus - 175 euro per les apart
Inschrijving is in orde zodra we het inschrijvingsgeld hebben ontvangen. U ontvangt hiervoor een factuur.
Indien u inschrijft voor de volledige cursus bent u automatisch een jaar lid van de Liga (u ontvangt 4x per jaar Epikrant).

Vragen? info [at] epilepsieliga [dot] be – Barbara Eichperger (beleidsmedewerker)

PROGRAMMA 2024-2025

1. Beginselen in de neuro-anatomie en neurofysiologie.
Praktijk afnemen van EEG, techniek, elektrodes, filters.

Het eerste deel van deze sessie geeft een uitvoerig overzicht van de bouwstenen van het zenuwstelsel en bespreekt vervolgens de verschillende neuro-anatomische systemen. Nadien komen de verschillende functionele banen aan bod. Daarnaast worden de anatomische onderzoeksmethodes in de neurologie besproken.
In deel 2 van les 1 zal dieper worden ingegaan op de basis van het EEG. Welke processen in ons brein zorgen ervoor dat wij met EEG signalen kunnen opmeten en waar staan die signalen dan precies voor? Hoe pakken we het praktisch best aan om een kwalitatief EEG te gaan registreren rekening houdend met mogelijke artefacten en filters.

Lesgever: Prof. Dr. Paul Boon - Prof. Dr. Evelien Carrette
Locatie: UZ Gent
Datum: 11/10/2024

2. Het normale EEG

Tijdens deze sessie zullen we ingaan op het normale EEG van volwassenen waarbij we de verschillende karakteristieken van het EEG bij volwassenen overlopen evenals de effecten van hyperventilatie en stroboscopie.
In een tweede deel van de sessie wordt dieper ingegaan op normale varianten en artefacten en bespreken we hoe we het onderscheid kunnen maken met pathologische (epileptiforme) afwijkingen.
In het laatste deel van deze les zullen we deze kennis inoefenen aan de hand van praktijkvoorbeelden en leren we hoe we een duidelijk en informatief protocol kunnen opstellen.

Lesgever: Dr. Hannah Stamberger – Dr. Ann Mertens
Locatie: UZA
Datum: 8/11/2024

3. EEG bij epilepsie volwassenen - Indicatie en waarde van EEG - Piek en piekgolf, ictale patronen, specifieke epilepsiesyndromen

In deze sessie over EEG bij epilepsie in volwassenen gaan we dieper in op de karakteristieken en het beoordelen van epileptiforme ontladingen, interictale en ictale patronen, kenmerkende EEG afwijkingen bij epilepsiesyndromen en EEG veranderingen bij ernstig zieke patiënten (ictaal-interictaal continuüm), inclusief hun klinische toepassing en interpretatie, alsook potentiële uitdagingen en valkuilen.

Lesgever: Lauranne Scheldeman
Locatie: UZ Leuven
Datum: 22/11/2024

4. Normaal EEG en EEG bij epilepsie bij kinderen - Specifieke epilepsiesyndromen

Deze sessie legt de focus op specifieke EEG kenmerken van het normale EEG bij kinderen en het onderscheid met EEG bij volwassen patiënten.  In het tweede deel van de les zullen ook de specifieke patronen van de epilepsiesyndromen op kinderleeftijd aan bod komen.

Lesgever: Dr. An-Sofie Schoonjans – Dr. Kristien Verhaert
Locatie: UZA
Datum: 13/12/2024

5. Video EEG, aanvalsregistratie bij kinderen en volwassenen
Inleiding invasief EEG

Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de bijzondere uitdagingen bij aanvalsregistratie.  Aan de hand van casuïstiek worden ictale patronen besproken bij zowel kinderen als volwassen en de daarbij horende uitdagingen.  In een tweede deel zal er een inleiding gegeven worden over meting en interpretatie van invasief EEG bij uitwerking tot epilepsiechirurgie.

Lesgever: Prof. Dr. Alfred Meurs
Locatie: UZ Gent
Datum: 17/01/2025

6. EEG in de slaap en polysomnografie

Tijdens deze sessie leggen we de focus op:
EEG tijdens verschillende slaapstadia - Normale varianten in 'drowsiness' en tijdens verschillende slaapstadia - EEG veranderingen bij slaapstoornissen - Polysomnografie guidelines voor slaap scoring met focus op EEG.

Lesgever: Dr. Stephanie Hödl
Locatie: UZ Gent
Datum: 7/02/2025

7. Neurofysiologie EP - Praktijk voorbeelden

In deze les wordt ingegaan op de klassieke geëvoqueerde potentialen (VEP, BAEP en SSEP).
We bespreken belangrijke technische factoren bij de opname van deze EPs.
Verder worden een aantal tips voor de aanpak van frequente problemen tijdens de opname toegelicht.
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk kan er ook geoefend worden op de correcte interpretatie.

Lesgever: Dr. Kristof Verhoeven
Locatie: AZ Sint-Jan Brugge
Datum: 14/03/2025

8. EEG op intensieve zorgen en bij  neurologische aandoeningen andere dan epilepsie

In deze les over EEG op intensieve zorgen wordt een overzicht gegeven van de indicaties voor EEG afname. Er wordt ingegaan op de specifieke tracés en EEG patronen evenals de interpretatie hiervan. Het nut van langdurige EEG monitoring wordt besproken, aangevuld met praktische casussen en tracés. Er wordt ook aandacht besteed aan de prognostische waarde van deze tracés.

Lesgever: Dr. Annelies Van Dycke
Locatie: AZ Sint-Jan Brugge
Datum: 28/03/2025

9. EEG bij prematuren en neonati        

Deze sessie geeft een overzicht van de normale maturatiekenmerken van het EEG bij prematuren en pasgeborenen.  Daarnaast zal het abnormale EEG van de pasgeborene met bv HIE, stroke, encefalopathie besproken worden.
De praktische aspecten van uitvoeren van een EEG op een NICU afdeling komen ook aan bod.  Er is ook ruimte voor bespreking van meegebrachte casussen.
Deze les kan daarom interessant zijn voor neonatologen en verpleegkundigen die geïnteresseerd zijn in neuromonitoring op de NICU.

                                                                                 
Lesgever: Prof. Dr. Katrien Jansen
Locatie: UZ Leuven
Datum: 25/04/2025

10. EEG, magnetische bronlokalisatie, automatische analyse AI

In deze sessie gaan we in op bronlokalisatie van hersensignalen. Bij bronlokalisatie wordt de bron van een gemeten hersensignaal berekend en gelokaliseerd in het brein. Dit kan dus in kader van de preheelkundige evaluatie van patiënten met refractaire epilepsie een meerwaarde bieden wanneer we zoeken naar de zogenaamde epileptogene zone.
Bronlokalisatie is mogelijk met EEG maar ook met zogenaamde MEG signalen. MEG staat voor magneto-encephalografie en is een techniek die de magnetische signalen van het brein kan registreren. In deze les nemen we dus ook de tijd om het over MEG te hebben.

Lesgever: Prof. Dr. Evelien Carrette  – Prof. Dr. Pieter van Mierlo
Locatie: UZ Gent 
Datum: 16/05/2025

Download het programma hier