Epilepsiecursus voor hulpverleners

"Epilepsie: De onderschatte (hersen)storm - Meer begrip voor de psychologische impact"

Voor het eerst organiseert de Epilepsie Liga een 3-delige basiscursus voor psychologen, therapeuten en al wie als hulpverlener met epilepsie in contact komt.

KOSTPRIJS: €200 voor de 3 sessies.
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de impact van epilepsie op het dagelijks functioneren, zijn we overtuigd van het belang om alle sessies bij te wonen. Inschrijven kan dus enkel voor de volledige cursus en niet voor losse sessies.

PROGRAMMA:
Dag 1: Dr. An-Sofie Schoonjans – Kinderneuroloog in UZA: “Epilepsie bij kinderen: diagnose & behandeling”
Donderdag 26/09/2024 - 14u tot 17u15
Locatie: Provinciehuis: Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent – Zaal Parade

Epilepsie is een van de meest voorkomende neurologische aandoeningen en begint vaak al op zuigelingen- of kinderleeftijd. De impact op kinderen en hun gezin is hierbij enorm. Om gezinnen hierin zo goed mogelijk bij te staan, willen we jullie in deze sessie wat meer achtergrond informatie geven. We het hebben over:

• Wat is epilepsie? Welke types epilepsie of epilepsie syndromen bestaan er zoal bij kinderen en wat is de prognose / impact hiervan?
• Welke soorten behandelingen bestaan er (zowel medicamenteus als niet medicamenteus)
We laten hierbij ook ruimte voor een getuigenis en vragen.

Dag 2: Dr. Annelies Van Dycke – Diensthoofd en neuroloog in AZ Sint-Jan en voorzitter van de Epilepsie Liga: “Epilepsie bij volwassenen: diagnose & behandeling”
Woensdag 9/10/2024 – 9u00-12u15
Locatie: Polyvalente zaal De Zulle, Botestraat 98/B002, 9032 Wondelgem

Epilepsie is een frequent voorkomende neurologische aandoening. In deze sessie krijg je meer informatie over de diagnose en behandeling van epilepsie op volwassen leeftijd. Er wordt uitleg gegeven over de classificatie van de aanvallen, de oorzaken en diagnose. We gaan nadien dieper in op de behandeling, waarbij ook behandelingsopties bij moeilijk behandelbare epilepsie worden toegelicht.

Dag 3: Comorbiditeit bij kinderen en volwassenen / functionele aanvallen (PNEA)
Donderdag 24/10/2024: volledige dag
Locatie: Polyvalente zaal De Zulle, Botestraat 98/B002, 9032 Wondelgem

  • 9u00-11u10: Mevr. An De Cock – Klinisch orthopedagoog en psychotherapeut & Dr. Kristien Verhaert – Kinderneuroloog (Pulderbos): “Comorbiditeit bij kinderen en functionele aanvallen”

In deze sessie wordt ingegaan op de bijkomende problemen die vaak samen optreden met epilepsie, zoals leermoeilijkheden, probleemgedrag en sociaal-emotionele problemen. Het voorkomen van deze problemen, hun relatie met aanvallen, het opsporen en behandelen of begeleiden van deze problemen wordt uitvoerig besproken. Daarnaast wordt stilgestaan bij niet-epileptische of functionele aanvallen, hun voorkomen en behandeling.

  • 11u10-11u30: pauze
  • 11u30-12u30: Mevr. Tessa Beullens – Epilepsie verpleegkundige UZA: “Psycho-sociale impact op kind en zijn omgeving: school, sociaal isolement, impact op ouders”

Volgende onderwerpen komen in deze sessie aan bod:
- Baby/peuter/kleuter : impact op het gezin, opgeven van “ideaalbeeld” – Mee groeien in het proces, proberen een plaats te geven. Wanneer gevoelige onderwerpen aanbrengen zoals bijvoorbeeld SUDEP?
- Lagere schoolkinderen/pubers : “voelen zich anders dan leeftijdsgenootjes”. De impact van epilepsie op het naar school gaan. Gevoel van afhankelijkheid. Verminderd zelfvertrouwen en angst. Nood aan sociaal netwerk.

  • 12u30-13u15: pauze - broodjes
  • 13u15-15u00: Dr. Hannah Stamberger – Neuroloog UZA: “Comorbiditeit bij volwassenen – Functionele aanvallen (PNEA)”

In deze sessie bespreken we de meest voorkomende neuropsychiatrische comorbiditeiten die we zien bij volwassenen met epilepsie. We zullen het onder andere hebben over gedrags- en stemmingsproblemen, middelen misbruik en psychose als comorbiditeit bij volwassenen met epilepsie. We gaan ook dieper in op cognitieve problemen bij epilepsie en bespreken ook meer specifiek psychiatrische comorbiditeit bij de subgroep van volwassenen met epilepsie en verstandelijke beperking.
Daarnaast gaan we uitgebreid in op het topic van functionele (of psychogene) niet-epileptische aanvallen waarbij we de (differentiaal) diagnostiek en behandeling doornemen aan de hand van enkele casussen uit de praktijk.

  • 15u00-15u20: pauze
  • 15u20-16u30: Mevr. Claudine Van Daele – Maatschappelijk werker CGG Adentro: “Psycho-sociale impact op de volwassene en zijn omgeving”

We worden allemaal geboren met sterke en minder sterke kanten, ook mentaal. Wat op ons pad komt en hoe we opgevoed werden, kleurt hoe we daarmee omgaan en om kunnen.
Als op volwassen leeftijd een aandoening zoals epilepsie op je pad komt, die je telkens weer ‘overvalt’, zal net deze voorgeschiedenis bepalen of we de mogelijkheden en de kracht hebben geen bijkomende psychische problemen te ontwikkelen. De vele sociale gevolgen op o.a. rijbewijs, werk en relaties, maken het goed omgaan met epilepsie niet gemakkelijker.

Inschrijven kan via onze website vanaf 1/08/2024.
Download hier de uitnodiging