Info voor zorgverleners

Waarover gaat het?

De Epilepsie Liga wil zich als organisatie inzetten om epilepsie bij studenten beter bekend maken. Door het ondersteunen van onderzoek naar en rond epilepsie wil ze awareness rond het thema vergroten. Idealiter wordt dat onderzoek ook vertaald naar directe toepassingen voor patiënten en hun omgeving.

De Epilepsie Liga wil met deze prijs studenten belonen die met hun scriptie een opmerkelijke bijdrage leveren om het welzijn van patiënten met epilepsie te verbeteren.
De prijs is een aanmoedigingsprijs om verder werk te maken van epilepsieonderzoek. Sponsors en onderzoeksgroepen worden uitgenodigd en kunnen ideeën oppikken om verder uit te werken.

De oproep wordt gelanceerd naar alle Vlaamse bachelor- en masterstudenten die in het jaar 2022-2023 of 2023-2024 een scriptie gemaakt hebben rond het thema Epilepsie.

Hoe kan u uw scriptie indienen?
1. Lees de selectiecriteria goed (zie hieronder).
2. Komt u in aanmerking, dien dit document samen met uw thesis in via info [at] epilepsieliga [dot] be
3. U ontvangt een bevestigingsmail.
4. Eind augustus 2024 laten we u weten of u geselecteerd bent.

Oproep 2024 –  Selectiecriteria

Uw scriptie dient zo goed mogelijk beantwoorden aan de volgende criteria:
1 - De auteur van de scriptie is een laatstejaarsstudent academiejaar 2023-2024 of een afgestudeerde academiejaar 2022-2023, van één van de Vlaamse Universiteiten of Hogescholen.
2 - Het kandidaatsdossier is samen met een digitale versie van de scriptie uiterlijk op 1 juli 2024 ingediend.
3 – De scriptie is gericht op problemen en situaties van mensen met epilepsie. Dat kan over verschillende gebieden gaan: Diagnose, behandeling, sport, vrije tijd, onderwijs en educatie, gezondheidszorg, werk en inkomen, huisvesting, sociale- en culturele participatie enz.;
4 - De scriptie geeft blijk van een wetenschappelijke aanpak en getuigen van een degelijke onderzoeksbenadering. Het niveau van de scriptie moet verder onderzoek op eenzelfde terrein kunnen voeden;
5 - De scriptie heeft relevantie voor de praktijk van het brede werkveld in Vlaanderen;
6 - De scriptie getuigt van kritische zelfreflectie (op de eigen benadering en op de betekenis voor de praktijk);
7 – De scriptie geeft blijk van een juist en toegankelijk taalgebruik.

Contact
Barbara Eichperger
info [at] epilepsieliga [dot] be
093325795

Timing
Indienen tot en met: 1/07/2024
Indien geselecteerd: presentatie op 1/10/2024

Prijs
1e plaats: €500
2e plaats: €300
3e plaats: €200

“Met de steun van het Fonds Jeanne Vanhaute, beheerd door de Koning Boudewijnstichting”

Download onze affiche en hang hem op de campus op!