Diagnose en medisch onderzoek

De diagnose van epilepsie wordt gesteld op basis van de beschrijving van de aanvallen en een aantal onderzoeken. De oorzaken en de soort epilepsie moet uitgebreid onderzocht en gedefinieerd worden zodat een goede behandeling kan gestart worden.

Beschrijving van de aanval

Wanneer de (huis)arts denkt dat een patiënt epilepsie heeft, is het heel belangrijk om een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de aanval te hebben. Meestal kan deze beschrijving gegeven worden door een familielid of een goede vriend die de aanval gezien heeft. Tegenwoordig wordt er vaak gebruik gemaakt van filmpjes die worden opgenomen met de smartphone of ander videomateriaal. De arts kan de patiënt doorverwijzen naar een neuroloog, een kinderarts of een kinderneuroloog. De specialist zal de patiënt onderzoeken en vragen stellen over zijn voorgeschiedenis en die van zijn familie.

Daarna zullen twee belangrijke onderzoeken plaatsvinden: het electroencefalogram en de magnetische resonantie.

Electroencefalogram (EEG)

Hij zal een opname doen van de elektrische activiteit van de hersenen met een electroencefalogram (EEG) . Hierbij worden elektroden geplaatst op de hoofdhuid van de persoon. Dit  is een veilig en volkomen pijnloos onderzoek waarbij de neuroloog de abnormale (overactieve) activiteit kan opsporen. Het is een cruciaal onderzoek omdat het vermoeden van epilepsie meestal kan bevestigd worden en de soort epilepsie kan bepaald worden. In bepaalde gevallen hebben epilepsiepatiënten toch een normaal EEG en is bijkomend onderzoek nodig.

Magnetische resonantie

In sommige gevallen zal de patiënt ook een MRI-scan (magnetische resonantie) ondergaan. Deze onderzoeken zijn pijnloos en zonder gevaar, en worden door een radioloog uitgevoerd. Er worden een aantal foto's van de hersenen genomen (opeenvolgende doorsneden van de hersenen), die door de computer in kaart gebracht worden. Deze onderzoeken helpen de specialist een mogelijke oorzaak van de aanvallen te bepalen.

In bepaalde gevallen wordt er nog een bijkomend onderzoek gedaan:

Video EEG monitoring

Bij een moeilijke diagnose kan  een permanente videomonitoring uitgevoerd worden in combinatie met EEG. Bij dit onderzoek kunnen alle aanvallen geregistreerd worden.