Durf te vragen over andere behandelopties

In het najaar van 2014 startte de Epilepsie Liga met een campagne over ‘Durf te vragen!! Wanneer epilepsiemedicatie niet (meer) werkt'.
De Epilepsie Liga wou met deze campagne de kennis over de niet-medicamenteuze behandelmethoden vergroten en patiënten en professionelen motiveren om het gesprek aan te gaan. Er werd u hiervoor een standaard informatiepakket opgestuurd met 50 folders en 3 affiches over deze campagne.