Nieuwsbrieven

De nieuwsbrief geeft een wetenschappelijke samenvatting over een epilepsie gerelateerd thema. Deze nieuwsbrieven komen tot stand onder de redactie van een gespecialiseerd neuroloog en de Raad van Bestuur van de Epilepsie Liga.  De nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle Vlaamse neurologen, neurochirurgen en neuropsychiaters en zijn gemakkelijk hanteerbaar als didactisch materiaal.

De volgende nieuwsbrieven zijn opgemaakt:

Behandeling van epilepsie met nervus vagus stimulatie
Epilepsie bij ouderen
Epilepsie en erfelijkheid
Behandeling van de (zwangere) vrouw met epilepsie
Behandeling van convulsieve status epilepticus
Neurostimulatie
Rijbewijs en epilepsie
Metabole stoornis
Heelkundige behandelingen van epilepsie
’Good practice points’ voor de eerstelijnsbehandeling van convulsieve epileptische aanvallen bij kinderen en volwassenen

Disclaimer
Het gebruik van de informatie vermeld in deze Nieuwsbrief doet niets af van de persoonlijke en professionele verantwoordelijkheid van de arts/hulpverlener .

De nieuwsbrieven worden vertaald naar een niet-professioneel doelpubliek en opgenomen in de Epikrant.