Collectieve Ongevallenverzekering

Collectieve ongevallenverzekering voor mensen met epilepsie

Wanneer je als persoon met epilepsie door een aanval schade berokkent aan derden, dan ben je burgerlijk aansprakelijk voor deze schade. Je kan dit aangeven aan je familiale verzekering (verzekering burgerlijke aansprakelijkheid), maar in een aantal verzekeringen is ‘schade door een epilepsieaanval’ niet of maar gedeeltelijk opgenomen.
Wanneer je zelf door een aanval lichamelijke schade lijdt, dan kan het zijn dat je mutualiteit niet alle (medische) kosten zoals bv. tandprothesen of vervoer per ziekenwagen terugbetaalt.

U kan bij de Epilepsie Liga aansluiten bij onze collectieve ongevallenverzekering. Dit is een aanvullende verzekering voor mensen met epilepsie, d.w.z. dat deze verzekering de kosten vergoedt die je niet vanuit de basis verzekering vergoed krijgt. Het doel van de verzekering is een waarborg stellen tijdens verzekerde activiteiten en tijdens het privéleven van de persoon met epilepsie.

De verzekering kost €50 per jaar en houdt ook de administratieve kosten in voor de Epilepsie Liga.
Aansluiten tussen januari en juni: €50 (en bent u aangesloten tot het einde van jaar)
Aansluiten tussen juli en december: €25 (en bent u aangesloten tot het einde van jaar) 

Inschrijvingsformulieren zijn hier in bijlage te vinden of kunnen aangevraagd worden bij de beleidsmedewerker via info [at] epilepsieliga [dot] be.

De uitgebreide verzekeringspolis met alle waarborgen kan je ook in bijlage vinden. Een uitgebreide verzekeringspolis, inclusief de bedragen waarborg, kan je via de documenten onderaan vinden of kunnen steeds opgevraagd worden.

Ongevallen dienen doorgegeven te worden aan de beleidsmedewerker door de bestanden in bijlage in te vullen en vervolgens per mail of post te versturen.