Epilepsie

Wat is epilepsie?

Epilepsie is een veel voorkomende aandoening die ongeveer één op 100 mensen treft.

In feite bestaan er verschillende vormen van epilepsie en zou men eigenlijk van "epilepsieën" moeten spreken. Ze beginnen meestal tijdens de kinderleeftijd maar kunnen op eender welk moment in het leven optreden. Ze treffen zowel mannen als vrouwen onafhankelijk van hun intelligentie, sociaal milieu of ras. Eender wie kan ook eenmalig een epileptische aanval krijgen.

In het verleden deed men mysterieus over deze aandoening. Onwetendheid en misvattingen veroorzaakten angst en vooroordelen. Vandaag is epilepsie beter gekend, zeker in de medische wereld, maar ze roept bij het brede publiek nog vaak angst op.

Als de diagnose epilepsie bij uzelf of bij een van uw gezinsleden gesteld is, is het belangrijk te weten wat epilepsie wel is en wat het niet is.

Het zal nodig zijn stap voor stap te leren omgaan met de problemen die zich kunnen stellen, zodat het effect van aanvallen op uw dagelijks leven zo beperkt mogelijk blijft.  Het is belangrijk te onthouden dat er verschillende vormen van epilepsie bestaan. Zoals de aanvallen van persoon tot persoon verschillen, verschilt ook de invloed die een aanval heeft op een persoon en zijn familie.