EEG Cursus 2024-2025

De lessencyclus richt zich tot neurologen (in opleiding), EEG- en slaaplaboranten, en gespecialiseerde verpleegkundigen. De bedoeling is de deelnemers op een interactieve wijze met alle aspecten van EEG, geëvoceerde potentialen en slaaponderzoek vertrouwd te maken. De nadruk ligt op de praktische aspecten van de registratie en interpretatie van neurofysiologische onderzoeken. Een betere kennis en een continue opleiding in EEG, in samenwerking met universiteiten en gespecialiseerde ziekenhuizen, past bij de doelstelling van de Epilepsie Liga.

Eind april 2024 komt alle informatie over de cursus online!