Wat als ...

…u uw rijbewijs niet inlevert?

U kan de persoonlijke  keuze maken om uw rijbewijs niet in te leveren. Weet dan dat dit voorgoed een onwettig rijbewijs blijft ongeacht of u de periode van rijongeschiktheid respecteert of niet.

Als u wettelijk niet mag rijden en u doet het toch, neemt u een groot risico voor uzelf en ook voor anderen! Dit kan zware financiële en menselijke gevolgen hebben!

…u uw rijbewijs niet hebt ingeleverd en u veroorzaakt een ongeval?

Indien u betrokken raakt bij een ongeval met dit oud rijbewijs, bestaat de kans dat de verzekering vraagt naar uw medische toestand. Hierdoor zou men mogelijk kunnen ontdekken dat u met een oud en dus onwettig rijbewijs reed.

U bent formeel niet verzekerd, daar u geen geldig rijbewijs heeft.

De verzekering kan dan weigeren de kosten te betalen! Om die reden is het belangrijk een wettelijk-geldig tijdelijk rijbewijs te gaan halen.

…u een eerste epileptische aanval hebt en u veroorzaakt hierdoor een ongeval?

Indien u een ongeval veroorzaakt als gevolg van een eerste epileptische aanval en u niet wist dat u een verhoogd risico had op aanvallen, bent u hier niet strafbaar voor. Wel bent u mogelijk aansprakelijk voor het ongeval.

…u een rijbewijs hebt voor bepaalde duur en u veroorzaakt een ongeval?

Indien u rijdt met een tijdelijk rijbewijs en u hebt rekening gehouden met eventuele beperkingen op uw rijbewijs, bent u wettelijk in orde en verzekerd.

…u uw verzekering niet op de hoogte gebracht heeft van uw diagnose?

Wanneer je een nieuwe autoverzekering aangaat, stelt een autoverzekeraar doorgaans enkele vragen over je gezondheidstoestand. Antwoord daar eerlijk op en vermeld het als je een aandoening hebt. Ook als je de diagnose krijgt terwijl je autoverzekering al loopt, ben je wettelijk verplicht je autoverzekeraar daarvan op de hoogte te brengen.

Als je een ongeval veroorzaakt, vergoedt je verzekeraar hoe dan ook de slachtoffers. Maar als je jouw aandoening verzwegen hebt, dan heeft je verzekeraar het recht om minstens een deel van deze vergoedingen van jou te komen terugeisen.

Het is niet omdat je in orde bent met je rijgeschiktheidsattest en je rijbewijs van bepaalde duur, dat ook je verzekering automatisch op de hoogte is. Je moet dus steeds je verzekeraar hiervan op de hoogte houden.

…u lijdt aan PNEA (Psychogene Niet-Epileptische Aanvallen)?

PNEA valt onder een andere definitie dan epilepsie. PNEA wordt aanzien als een geestelijke aandoening die een plotselinge bewustzijnsstoornis, een dissociatieve of een acute stoornis van de hersenfuncties kan veroorzaken, die zich uit in een belangrijke afwijking in het gedrag, een plots functieverlies, stoornissen in het oordeels-, aanpassings- of perceptievermogen of de psychomotorische reacties van de persoon kan verstoren. Personen met PNEA zijn niet rijgeschikt.

U kan rijgeschikt worden verklaard indien u minstens zes maanden vrij bent van de bovenstaande stoornissen. De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid bedraagt maximaal een jaar. Uw rijgeschiktheid wordt beoordeeld door de bevoegde arts, de neuroloog of (neuro)psychiater.