Bijkomende informatie

Interessant om te weten

Uw nieuw rijbewijs is slechts geldig tot de volgende aanval!
Als u dus onverhoopt vóór het verstrijken van de termijn van het rijbewijs opnieuw een aanval doet, mag u vanaf dat moment niet meer rijden. U moet het rijbewijs opnieuw medisch laten schorsen en een advies vragen aan uw neuroloog.
Om uw nieuw rijbewijs af te halen moet u uw rijexamen niet overdoen!
De eerste keer dat u een nieuw rijbewijs ontvangt zal u één keer een administratieve kost (afhankelijk van de gemeente waar u woont) betalen.
Verdere toekenning (hernieuwingen/medische schorsingen van het rijbewijs als gevolg van de epilepsie) zullen gratis doorgevoerd worden.

Wat is het risico op een ongeval als u terug rijgeschikt bent?

De regels voor Groep 1 zijn gebaseerd op de aanname dat uw risico op een ongeval 2 tot 3 maal zo groot is als voor een gemiddelde bestuurder. Dit wordt acceptabel geacht door de wetgever. Het komt overeen met het risico dat iemand van 70 – 75 jaar loopt bij het autorijden of met de 0,5 promille-grens voor alcohol.

Er zijn enkele maatregelen (gelden voor alle bestuurders) die u kunt nemen om het risico op een ongeval met lichamelijke schade te verminderen:
1. Uw medicatie volgens de afspraak innemen
2. De tijd achter het stuur beperken
3. Maatregelen (gelden voor iedereen): geen alcohol, minder snel rijden, de gordel altijd dragen, de wegcode respecteren, …

CARA
CARA is een afdeling van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) die belast is met de keuringen voor rijvaardigheid.
CARA, Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel
Tel. 02/244.15.52
Mail: cara [at] bivv [dot] be