Categorieën

Bij de beslissing over de rijgeschiktheid bij epilepsie wordt een opsplitsing gemaakt in 2 keuringsgroepen (Groep 1 en Groep 2), die aan verschillende medische voorwaarden moeten voldoen. Voor Groep 2 zijn die medische voorwaarden strikter.

Groep 1

Groep 1 betreft de categorieën A3, A, B en B+E.

Uitzondering: Indien u gebruik maakt van één van bovenstaande voertuigen in het kader van één van de volgende werksituaties valt u alsnog onder Groep 2: bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocar, de taxidiensten, verhuurdiensten van wagens met chauffeur, vervoer van personen met ambulance, het bezoldigd leerlingenvervoer en de instructeurs praktijk in een erkende rijschool.

Bij alle neurologische aandoeningen, dus ook epilepsie, beslist de neuroloog over de rijvaardigheid én de duur van die rijvaardigheid.
Indien er echter naast epilepsie óók een voor het rijden relevante neurologische uitval bestaat (in de wet genoemd: “verminderde functionele vaardigheid”), dan beslist de arts van het CARA over de rijvaardigheid en moet u dus daar gekeurd worden.

Groep 2

Groep 2 betreft de categorieën C, C+E, D en categorie D+E.

Uitspraak over de rijgeschiktheid van Groep 2 moet gebeuren door een zogenaamde “keurende arts”, dit is meestal de bedrijfsarts, maar het kan ook gedaan worden door een aantal andere organisaties. Een advies van de neuroloog is verplicht bij Groep 2.

Net zoals bij Groep 1 beslist de arts van Cara indien er naast epilepsie óók voor het rijden een relevante neurologische uitval bestaat.