Procedure

Wat moet ik doen na een epileptische aanval?

Vanaf het moment dat iemand een epileptische aanval gehad heeft, mag hij geen motorvoertuig meer besturen tot er een medische keuring geweest is.

Als de arts besluit dat de patiënt niet meer mag rijden, moet de betreffende persoon zijn rijbewijs medisch laten schorsen bij de bevoegde overheid (= Dienst bevolking van uw gemeente) binnen de vier werkdagen na de diagnose.

De neuroloog zal u een zogenaamd “formulier VII” geven, waarop staat dat u niet mag rijden.
Uw dokter (de neuroloog, en niet uw huisarts) kan u vragen om een attest te ondertekenen waarin staat dat u weet dat u uw rijbewijs moet laten schorsen om medische redenen. (zie onderaan pagina)

Hoe kan u het rijbewijs medisch laten schorsen?

U kan uw rijbewijs vrijwillig inleveren door middel van het tekenen van een verklaring op eer of medisch laten schorsen aan de hand van een attest van de neuroloog bij de Dienst Bevolking van uw gemeente.
U kan het best vermelden dat het een tijdelijke schorsing betreft van het rijbewijs. De ambtenaar van de gemeente zal het ingeleverde rijbewijs in bewaring nemen.

Wanneer ben ik terug rijgeschikt?

De duur van de rijongeschiktheid is afhankelijk van de groep, het soort epileptische aanval en het aanvullend onderzoek van de neuroloog. De uiteindelijke beslissing ligt bij de bevoegde arts.

Indien uw neuroloog beslist dat u opnieuw voldoet aan de medische criteria, schrijft hij een rijgeschiktheidsattest “formulier VII” met de duur van de rijgeschiktheid en ook de eventuele beperkingen. Beperkingen zijn bijvoorbeeld enkel overdag rijden, vanaf 1 uur na zonsopgang, binnen een bepaalde afstand met een beperkte snelheid, niet op de autosnelweg, zonder passagiers, ... .

Met dit formulier gaat u een nieuw rijbewijs halen bij de gemeente. Dit rijbewijs is de eerste keer één jaar geldig. Daarna krijgt u in de meeste gevallen (als u onder keuringsgroep 1 valt) een rijgeschiktheidsattest tot 5 jaar na de laatste aanval op voorwaarde dat de medische controles goed blijven. In bepaalde situaties wordt het rijbewijs de eerste 4 jaar telkens met 1 jaar verlengd. Daarna kan er doorgaans een permanente rijgeschiktheid verkregen worden.

Het is dus interessant om tijdig een afspraak te maken met uw dokter zodat u uw rijbewijs voor de vervaldatum opnieuw kan laten verlengen.