Oorzaken van epilepsie

In vele gevallen is een specifieke oorzaak van epilepsie niet vast te stellen. Er is een neiging om aanvallen te krijgen. Men spreekt dan van "een lage aanvalsdrempel". Deze verlaagde drempel is de uiting van een onstabiele celmembraan, te wijten aan het rijpingsproces van de hersenen of aan een individuele gevoeligheid, meestal van genetische aard. Dit zijn interne factoren.

Aanvallen van epilepsie kunnen veroorzaakt worden door zeer uiteenlopende letsels zoals  bij hersenletsels als gevolg van een verkeersongeval, vaatmisvormingen, een infectie (hersenvliesontseking, - absces of – infectie), een hersenletsel of – tumor, een stoornis van de bloedvaten, een moeilijke geboorte… In andere gevallen worden zij veroorzaakt door biochemische of hormonale veranderingen. Al deze oorzaken worden externe factoren genoemd.

Aanvallen van epilepsie zijn te wijten aan een samenhang van externe en interne factoren.