Geheugen

Mensen met epilepsie kunnen in het dagelijkse leven problemen hebben met het geheugen. Een epilepsie-aanval wordt veroorzaakt door een tijdelijke stoornis in de hersenen. Een geheugenstoornis kan veroorzaakt worden door eenzelfde stoornis in de hersenen. In deze situatie zullen we zien dat een geheugenstoornis een rechtstreekse link heeft naar de epilepsie-aanvallen.

Ook andere factoren kunnen een samenhang tussen epilepsie en geheugenproblemen bevorderen:

  • Zowel de epilepsie als de geheugenproblemen kunnen een gevolg zijn van een hersenletsel.
  • De geheugenproblemen kunnen indirect een gevolg zijn van de epilepsie. Hieronder verstaan we bvb achterstand in leren door afwezigheid op school, gedragsproblemen,…

In welke mate het geheugen bij mensen met epilepsie verstoord wordt, is afhankelijk van de PLAATS in de hersenen waar de aanval zich voordoet. Ook het aanvalstype en de aanvalsfrequentie kunnen een invloed hebben. Zo zien we bvb dat als aanvallen zich voordoen in een plaats waar het geheugen een belangrijke rol speelt de kans op geheugenproblemen groter is.

Mogelijke gevolgen van geheugenproblemen bij kinderen en volwassenen met epilepsie:

Kinderen:
-  Stoornissen in het verbale leervermogen (epilepsiefocus in de linker temporale kwab)
-  Het kind geraakt achter op school en slaagt niet in zijn toetsen
-  Verlies van zelfvertrouwen
-  Pesten op school

Volwassenen:
-  Er kan een stoornis van het planmatig handelen of de zelfcontrole optreden (epilepsiefocus in de frontale kwab)
-  Onregelmatig slaap- en waakpatroon
-  Hierdoor eventueel meer kans op aanvallen

Medicijnen en geheugen:

De meeste medicijnen hebben slechts een beperkte invloed op het geheugen. Het is wel aangewezen om, wanneer u hierover vragen of twijfels hebt, deze zeker met uw arts te bespreken.

Wat te doen indien u denkt dat u geheugenproblemen hebt:
Bespreek met uw behandelend neuroloog. Hij kan neuropsychologisch onderzoek doen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde voorziening nl. de ‘cognitieve rehabilitatie-unit'

Zo kan men antwoord geven op volgende vragen: Is er iets aan de hand? Wat is er aan de hand?

Indien nodig kan men een therapeutisch programma opstarten. Hierbij is het van groot belang dat eerst grondig bekeken wordt wat de oorzaak is van de geheugenklachten.

Praktische tips:

Tracht een keuze te maken uit wat u wil onthouden. U kan niet alles tegelijk onthouden.

Zorg voor een rustige omgeving als u uw geheugen wil oefenen (lawaai en andere prikkels zorgen voor afleiding).

Gebruik hulpmiddelen. Het is heel belangrijk om geheugensteuntjes van buitenaf te gebruiken. Indien u geheugenproblemen hebt, tracht dan zoveel mogelijk te werken met: een agenda, boodschappenlijstjes, alarm, medicijndoosje…