Psychosociale begeleiding

Epilepsie kan een serieuze impact hebben op het leven van een persoon en deze kan veel vragen met zich meebrengen. Mensen gaan op verschillende manieren om met hun epilepsie en de gevolgen ervan. Psychosociale begeleiding biedt ondersteuning aan mensen die nood hebben aan een aantal gesprekken, psychische begeleidiging, of in bepaalde gevallen aan een psychiatrische behandeling. Daarnaast zijn ook veel mensen op zoek naar lotgenotencontact.

Alle contactgegevens van de professionele hulpverlening en de contactgroepen kan u terugvinden op deze website.