Zaterdag 9 december: praat- en ontmoetingsnamiddag – 14u30 tot 17u30 – zaal Sint-Bavohumaniora, Reep 4 te Gent

Het thema van de namiddag is: ‘... en toen kwam epilepsie in mijn/ons leven!’

De diagnose ‘epilepsie’ heeft een serieuze impact op iemands leven, en kan – ook al kreeg men deze diagnose jaren geleden – nog altijd zijn weerslag hebben op het dagelijks functioneren.
Als inleiding van onze praatnamiddag brengen een ouder van een jongere met epilepsie, een partner van iemand met epilepsie en een persoon met epilepsie kort hun verhaal. Daarna staat het uitwisselen van ervaringen centraal.
Erover praten geeft steun en het gevoel niet alleen te zijn! Heb je het zelf nog moeilijk om over jouw epilepsie te praten? Geen probleem want gewoon luisteren kan zeker!

Info: vzw IKAROS - tel. 09/2580950 of  ikaros [at] skynet [dot] bewww.epilepsiegroep-ikaros.be