European Congres of Neurology

Professor Paul Boon trekt conclusies uit het congres van dit jaar, dat vooral ging over neurogenetica. Hij legt uit waarom het comité beslist heeft het congres van volgend jaar te focussen op neuro-ontsteking. Afspraak in Oslo in 2019.
https://vimeo.com/276829585