Epilepsie en het circadiaans ritme

De Europese Commissie wil zomer- en wintertijd afschaffen. Na verzoeken van burgers, het Europees Parlement en diverse EU-lidstaten heeft de Europese Commissie besloten om onderzoek te doen naar de bestaande zomertijdregelingen in de EU en na te gaan of deze moeten worden herzien. Ook verschillende mensen met epilepsie vroegen ons welk effect dit zal hebben voor hen. Dr. Stephanie Hödl, slaap- en epilepsie experte van het UZ Gent geeft meer uitleg; 

Ons slaap-waakritme wordt bepaald door het circadiaans ritme. Dit circadiaans ritme is een biologisch ritme dat licht als belangrijkste tijdsfactor heeft. Studies hebben aangetoond dat sommige epileptische aanvallen zich niet willekeurig in de loop van de dag voordoen maar een circadiaans patroon vertonen afhankelijk van het aanvalstype. Zo treden aanvallen vanuit de slaapkwab meer overdag op en komen aanvallen vanuit de voorhoofdkwab meer frequent ’s nachts voor.
Verandering van het circadiaans ritme door bijvoorbeeld jetlag (veroorzaakt door reizen naar andere tijdszones) of door de omschakeling tussen zomer- en wintertijd kunnen onze ‘interne klok’ uit balans brengen wat slapeloosheid en vermoeidheid tot gevolge heeft. Vooral tekort aan slaap is een belangrijke uitlokkende factor voor epileptische aanvallen. Kleine veranderingen in het circadiaans ritme zoals de aanpassing van zomer- en wintertijd zullen geen grote invloed hebben op het patroon van aanvallen, maar kunnen wel tot oververmoeidheid en tekort aan slaap leiden. Daarom is het in die situatie zeer belangrijk om extra aandacht te besteden aan voldoende slaap en correcte medicatie-inname om op die manier een toename van aanvallen te vermijden.