Enquête UZA Covid-19

Via deze weg zouden we graag iedereen bedanken die reeds deelnam aan onze COVID-19 epilepsie studie. We hebben intussen een eerste analyse van de data uitgevoerd. Op het moment van analyse (midden mei) hadden 399 personen uit 18 landen de vragenlijst beantwoord : 57.6% kwam uit België, 14.5% uit Brazilië, 9.8% uit Nederland en 7.9% uit de Verenigde Staten, en 11.2% uit andere landen. Hier zijn enkele bevindingen :

39.8% van de deelnemers vertoonde tekenen van depressie, 50.4% vertoonden tekenen van angst ; 19.6% ondervond moeilijkheden in het bekomen van anti-epileptica, wat gerelateerd was aan COVID-19 of de gevolgen ervan in 25% van de gevallen. Gelukkig vonden we geen toename in de frequentie van aanvallen. Opvolgafspraken met de behandelend arts werden geannuleerd in 47.4% van de gevallen en werden omgezet naar een online afspraak in 32.8% van de gevallen. Vele individuen rapporteerden een periode van griepale symptomen, maar slechts 17.7% werd getest voor COVID-19. Deze test was positief in 25% van de gevallen.

De zeer hoge frequentie van depressie, angst en moeilijkheden om anti-epileptica te bekomen waren opvallend. We willen daarom graag aanraden om tijdig mogelijke psychologische problemen en problemen met het bekomen van anti-epileptica te bespreken met je arts, zodat deze je passend advies kan geven.

In tussentijd is de epidemie relatief onder controle in vele regio’s, terwijl in andere regio’s het aantal gevallen (opnieuw) stijgt. In een opvolgstudie willen we daarom evalueren hoe de bovenstaande bevindingen veranderen doorheen de tijd, om beter de noden in te schatten van personen met epilepsie in de huidige omstandigheden. Velen onder u stemden in om opnieuw gecontacteerd te worden, waarvoor onze oprechte dank. Bij deze nodigen we u graag uit om een nieuwe vragenlijst in te vullen. Personen die nog nooit de vragenlijst invulden, kunnen ook deelnemen.
De nieuwe vragenlijst kan ingevuld worden door te klikken op onderstaande link: https://www.icpcovid.com/nl/covid-19-en-personen-met-epilepsie