Abscences

Bij een absence (afwezigheid) is iemand gedurende een zeer korte tijd buiten bewustzijn en vaak merkt men er niets van. Absences kunnen wel meermaals per dag voorkomen. Mensen zijn er zelf pas van bewust omdat zij de draad van hun verhaal kwijt zijn, of omdat het kind b.v. in de klas niet meer weet te volgen. Denk eraan de uitleg te herhalen en verwijt het kind niet verstrooid te zijn !
Soms kan men een absence stoppen door de aandacht van de persoon op iets te vestigen, hem of haar aan te spreken of bij de arm te nemen.
Indien de absences blijven optreden, ondanks een regelmatige medicatie-inname, is het belangrijk dit te melden aan de arts. Hij kan dan nagaan of het inderdaad om absences gaat (het verschil tussen verstrooidheid en een absence is niet altijd evident) en zo nodig de medicatie aanpassen.

PAS OP: soms worden absences niet goed onderscheiden van complexe partiële aanvallen, waarvan behandeling en oorzaken helemaal anders zijn.