Op de openbare weg

Soms kunnen aanvallen op de openbare weg voorkomen: op straat, in de tram, in de metro, in een park… De meeste personen komen echter na enkele minuten terug bij bewustzijn. Tenzij de persoon gewond is, is transport per ziekenwagen en ziekenhuisopname niet nodig. Je kan niemand verplichten tegen zijn wil in een ziekenwagen te stappen. Ambulanciers kunnen toch een transport naar het ziekenhuis aanraden als blijkt dat dit nodig is. Als de persoon weigert, kunnen ze een kwijtschelding van verantwoordelijkheid laten tekenen.

Wie betaalt in dat geval de kosten van de ziekenwagen?
Als het een oproep betreft vanuit een private plaats (thuis, werk) zijn de transportkosten voor de rekening van de persoon, zelfs al weigert die in te stappen. Komt de oproep van een openbare plaats of van de openbare weg, dan zijn de kosten van het onnodige transport voor de rekening van het Ministerie van Volksgezondheid.

De Epilepsie Liga verstrekt een roze identificatiekaart en een paarse informatiekaart (Zou jij weten wat je moet doen als een persoon een epileptische aanval heeft?). Beiden zijn nuttig voor personen die op de openbare weg aanvallen doen. Er bestaan mooie juwelen of talismannen die snel toegang bieden tot uw vitale gegevens. SOS Talisman is er zo één van.