In je testament

Epilepsie Liga helpt mensen met epilepsie vooruit in het leven, vandaag en in de toekomst

Het is niet altijd gemakkelijk om na te denken over de momenten dat we er niet meer zullen zijn. Toch is het belangrijk om op voorhand een aantal wensen of verlangens rond uw vermogen vast te leggen. Zo zorgt u ervoor dat uw geld terecht komt bij de mensen die u verkiest. Indien u graag iets nalaat aan een gezondheidsorganisatie zoals de Epilepsie Liga kan dit gerust. De meeste mensen denken hierbij aan een groot bedrag maar dat kan ook een heel klein stukje van uw erfenis zijn, die u overmaakt aan een goed doel.

De Epilepsie Liga kiest ervoor om het geld van legaten op te splitsen tussen ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie, organisatie van lotgenotencontact en algemene werkingskosten. 

U kan bij de vzw Testament.be alle informatie hierover verkrijgen via info [at] testament [dot] be of op 0479 76 00 76. 

U kan ook gerust een volkomen vrijblijvende vraag hierover stellen aan de medewerker van de Epilepsie Liga via info [at] epilepsieliga [dot] be of op 09 332 57 95. Indien gewenst, kunnen wij jou ook onze brochure hierover bezorgen. 

Het ondernemingsnummer van de Epilepsie Liga is 0423.599.493

 

** update wetgeving **

Belangrijk nieuws: In Vlaanderen zullen met ingang van 1 juli 2021 de tarieven in de schenkbelasting en de erfbelasting voor de giften aan goede doelen worden verlaagd naar 0%. Echter ook de fiscale regeling rond duolegaten zal in Vlaanderen wijzigen: deze techniek zal geen fiscaal voordeel meer opleveren voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021.

Het blijft wel mogelijk om een duolegaat in een testament op te nemen, maar het zal niet meer mogelijk zijn om daarmee de belastingfactuur van uw particuliere begunstigden te drukken.
Heb je een duolegaat in je testament opgenomen en overlijd je na 1 juli 2021, dan bestaat het risico dat de goede doelen zoveel erfbelasting moeten betalen dat ze er niets aan overhouden en de erfenis zullen verwerpen.
Het is best mogelijk dat het testament, bij een overlijden na 1 juli 2021, niet de uitwerking krijgt die de erflater voor ogen had.

Wanneer het decreet effectief gestemd zal zijn, laat u uw duolegaat best nakijken en indien nodig aanpassen.
In sommige gevallen zal uw duolegaat nog uitvoerbaar zijn, in andere gevallen niet. Dit moet individueel worden afgetoetst.

Al de voorgestelde wijzigingen dienen echter nog te worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement.
Indien u woonachtig bent in Vlaanderen en in het verleden een duolegaat hebt opgemaakt, hoeft u op dit ogenblik dus nog niets te ondernemen.
Reeds opgemaakte duolegaten blijven sowieso uitvoerbaar tot 1 juli 2021. En ook nà 1 juli 2021 kan u uw testament met duolegaat nog aanpassen.