Vrijwilliger

De Epilepsie Liga is op zoek naar vrijwilligers voor het redactieteam van de Epikrant en de algemene basiswerking van de Epilepsie Liga.

U kan zich kandidaat stellen als vrijwiller door het invullen van het aanmeldingsformulier.
Als vrijwilliger kan u zich engageren als lid van het redactieteam van de Epikrant of voor de basiswerking.

Epikrant:
De Epikrant is het 3 maandelijks tijdschrift van de Epilepsie Liga en de Vlaamse Contactgroepen voor Epilepsie. Het tijdschrift werd gedurende vele jaren onder de eindredactie gemaakt van vzw Ikaros, de Oost-Vlaamse Contactgroep.
Vanaf 2015 zal de fakkel van de eindredacteur overgedragen worden naar de Epilepsie Liga. De Epilepsie Liga wil graag voor de opmaak van het tijdschrift 'Epikrant' samen werken met gemotiveerde medewerkers (op vrijwillige basis).

Basiswerking:
De Epilepsie Liga is eveneens zoek naar medewerkers (op vrijwillige basis) voor de basiswerking van de hoofdzetel in het Universitair Ziekenhuis in Gent. Het betreft de secretariaatsondersteuning van de Epilepsie Liga: klasseerwerk, lay-outen van teksten, opmaken van brieven, ledenadministratie, gegevens invoeren in Excel, …