Steungever

De Epilepsie Liga ontvangt geen enkele vorm van structurele financiële ondersteuning en is dus aangewezen op uw steun. Hierbij geldt het motto "alle beetjes helpen" en voor elke gift zijn we u zeer dankbaar.

Elke gift is zeer welkom en zal gebruikt worden om de activiteiten van de organisatie te realiseren.

  • De organisatie van de 2-jaarlijkse epilepsiedag
  • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek
  • Het geven van informatie aan de hand van voordrachten, brochures en didactisch materiaal
  • De organisatie van de epilepsiecursus en EEG-cursus

Hoe?
U vult het invulformulier in zodat we u een fiscaal attest kunnen opsturen.
Daarna komt u terecht op de betaalpagina.
U kan betalen via een overschrijving of via paypal op basis van de vooropgestelde bedragen.