EEG Cursus

De Epilepsie Liga organiseert driejaarlijks de EEG-cursus
De lessencyclus richt zich tot neurologen (in opleiding), EEG- en slaaplaboranten, en gespecialiseerde verpleegkundigen. De bedoeling is de deelnemers op een interactieve wijze met alle aspecten van EEG, geëvoceerde potentialen en slaaponderzoek vertrouwd te maken. De nadruk ligt op de praktische aspecten van de registratie en interpretatie van neurofysiologische onderzoeken. Een betere kennis en een continue opleiding in EEG, in samenwerking met universiteiten en gespecialiseerde ziekenhuizen, past bij de doelstelling van de Epilepsie Liga.

Programma
De cursus bestaat uit 10 lessenreeksen op vrijdagnamiddag.

Kostprijs
Leden: 950 €
Niet leden: 1100 €

Syllabus en EEG certificaat
Alle deelnemers ontvangen een syllabus met een samenvatting van de verschillende lessen. De syllabus van 2013-2014 is niet afzonderlijk verkrijgbaar indien er niet voor de cursus werd ingeschreven. De deelnemers ontvangen tevens het EEG-certificaat uitgerijkt door de Epilepsie Liga. De deelnemer ontvangt dit attest enkel indien hij/zij alle lessen gevolgd heeft. Er zal tijdens elke les een aanwezigheidsformulier afgetekend worden.

De volgende EEG-cursus is gepland voorjaar 2019. Meer info volgt.