Samenwerking CGG

De provinciale afdelingen werden opgericht in Antwerpen, Brugge, Leuven, Gent, Hasselt. De sociale activiteiten gebeuren via een samenwerkingscontract met een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg met een epilepsiewerking.

In elke provincie is er een maatschappelijk assistent die instaat voor de psychosociale activiteiten en de preventieve werking. 

In het kader van het K.B. van 20/03/75 - Besluit van de Vlaamse Executieve dd 12/10/88 werd immers aan de Belgische Liga tegen Epilepsie de subsidiëring toegekend van een halftime maatschappelijk werker per provincie, die administratief verbonden is aan een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg waarmee de Liga een overeenkomst ondertekend heeft. Voor de regio Brussel kunnen de activiteiten slechts in beperkte mate verzekerd worden, omdat dergelijk akkoord ontbreekt.